Najnovije

Bilo bi nepošteno reći da su sve ove promjene bile nabolje. Još nepoštenije je reći da je za te promjene kriv netko drugi, osim medija.
12.04.2024