Koliko dobro čitaš vijesti? Hibrid lansirao platformu protiv dezinformacija "Checkos"

21.09.2021. / 11:09

Danas je Hibrid.info pokrenuo platformu "Checkos" koja ima za cilj pružiti osnovne vještine profesionalnih standarda i etički kodeks novinarstva. Ova platforma pokrenuta je u okviru projekta medijskog obrazovanja i dostupna je putem linka www.checkos.info

Ova platforma sadrži biblioteku članaka koji su dostupni građanima kako bi provjerili njihovo znanje o profesionalnim standardima i etičkom kodeksu novinarstva, kao i vodič za njih. Platforma će služiti kao obrazovni prostor, gdje se korisnici ne samo testiraju, već i nude osnovne vještine u procjeni vijesti.

Svrha "Checkos"-a je da putem upotrebe ove aplikacije građani identificiraju svoj nivo znanja o novinarskim člancima, kao i o informacijskom poremećaju, koji svakodnevno konzumiraju različiti mediji na Kosovu.

Pojava informacijskog poremećaja izazov je s kojim se suočava cijeli svijet, što je dovelo do smanjenja povjerenja građana u medije. Ni Kosovo nije bolje, gdje je eksplozija novih online medija smanjila standarde profesionalnog izvještavanja. Hibrid.info svakodnevno identificira i ukazuje na nekvalitetne članke koje objavljuju brojni mediji na Kosovu.

Međutim, kreatorka ove aplikacije, Gentiana Paçarizi, kaže da je kroz Checkos zauzela drugačiji pristup, ne kriveći medije, već jačajući publiku.

"Putem Checkos-a, mi želimo pružiti publici osnovne vještine za razlikovanje profesionalnih i neprofesionalnih vijesti. Kad publika bude spremna primijeniti ove vještine, vidjet će se da će doći do povećanja podrške profesionalnim medijima kojima zaista treba vremena da informiraju građane. Veći dio krivice za trenutno stanje medijskog prostora snose građani jer, u nedostatku medijskih vještina, ne osporavaju informacije koje konzumiraju kroz kritički osvrt. I naravno, mediji prate publiku i stvara se začarani krug koji je teško prekinuti".

Sav rad na pripremi Checkos-a nadgledala je grupa stručnjaka koji pokrivaju oblast medija na Kosovu, uključujući akademsku zajednicu, medije i (samo)regulacijska vijeća medija.

Osnivač platforme za utvrđivanje činjenica, Hibrid.info, Shkëlzen Osmani smatra "Checkos" komplementarnim alatom pored tekućeg rada na ovoj platformi u borbi protiv neprofesionalnih članaka i lažnih vijesti.

"Osim identificiranja lažnih ili lažno prikazanih vijesti, što se svakodnevno radi u Hybrid-u, Checkos je komplementaran jer pokušava ukloniti dio tereta sa posebnih tijela u ovom angažmanu i prenijeti ga na same čitatelje", zaključuje Osmani.

Paçarizi s druge strane dodaje da će rezultati dobiveni ovom aplikacijom poslužiti zainteresiranim stranama u ovoj oblasti da jasno vide hitna područja intervencije.

“Na Kosovu su podaci o stupnju obrazovanja građana o medijima rijetki, ako ne i nepostojeći. "Checkos je osmišljen na takav način da je praktičan za sve i proizvodi podatke o korisničkim performansama na osnovu starosti, spola, obrazovanja i geografske lokacije", kaže Paçarizi, dodajući da ti podaci mogu pružiti realniju sliku stanja našeg društva u odnosu na kritičku medijsku potrošnju.

Platforma je u pilot fazi na Kosovu i uskoro će biti u obliku telefonske aplikacije za korisnike iPhone-a i Android-a.

Checkos je rezultat regionalnog takmičenja Media Innovation Lab-a, podržanog od strane Balkanskog programa za medijsku podršku (BMAP), USAID, a implementira ga Internews u Bosni i Hercegovini. 

Ocjenite kvalitet članka