Korisni savjeti i alati

Autoritet, povjerenje i vidljivost na lokalnom tržištu su razlozi zbog kojih je CNN Brasil u svoju marketinšku strategiju uvrstio SEO. Pročitaj više
Strateški planirane objave omogućavaju im da se posvete svakom tekstu i da ga pažljivo plasiraju. Pročitaj više
Vratiti se s vremena na vrijeme na temelje struke za novinarstvo je dobro kao i za druge industrije. Pročitaj više
Mediji se širom svijeta suočavaju sa ozbiljnim problemima prilikom obavljanja svog posla. Pročitaj više
Lokalno novinarstvo, posebno pred izbore, je slikanje kilometara asfaltiranih puteva, koncerti i javna okupljanja slikana dronom, uvažene posjete zvaničnika. Pročitaj više
Javno dijeljenje političkih stavova, mišljenja, reakcija i drugih predizbornih poruka koje se pojavljuju u sponzorisanim oglasima na društvenim mrežama tokom predizbornih kampanja pruža bogat izvor podataka za novinare/ke. Pročitaj više
Promjena namjene sadržaja može pomoći u povećanju angažmana postojeće publike i dosezanju nove. Evo tri načina na koje robne marke mogu ponovno upotrijebiti zimzeleni sadržaj bez ponovnog pronalaženja kotača. Pročitaj više
Nadamo se da će vam ove informacije i članci koje smo pripremili sa vas biti korisni tokom ove svjetske izborne godine. Pročitaj više
Treba imati na umu da iza priča stoje ljudi, njihove porodice i životi, koji se nakon razgovora sa novinarima/kama vraćaju u svoje zajednice i trebaju nastaviti svoje živote. Pročitaj više
U nastavku vam predstavljamo savjete i prijedloge koje teme pokriti kada je počela izborna kampanja, šta raditi kada se događa izborna šutnja, kako izvještavati na dan održavanjaizbora i tokom brojanja rezultata, te dodatni zanimljivi sadržaji za publiku u kontekstu izvještavanja o izborima. Pročitaj više
Mediji ne samo da oblikuju percepciju birača/ica o izborima, već i utječu na način na koji izbori oblikuju društvo. Zato je njihova uloga u izbornom procesu od presudne važnosti. Pročitaj više
Ovaj vodič također služi kao samoprocjena i poboljšanje spremnosti novinara/ki na digitalnu sigurnost. Pročitaj više
Bilo bi nepošteno reći da su sve ove promjene bile nabolje. Još nepoštenije je reći da je za te promjene kriv netko drugi, osim medija. Pročitaj više
Da bi strateško usmjerenje bilo što jasnije, kako za sam medij i medijske profesionalce/ke, tako i za ciljane grupe, neophodno bi bilo definisati opštu strategiju organizacije, kao i strategije komuniciranja i zagovaranja. Pročitaj više
Izravni promet je dugogodišnje ulaganje u izgradnju povjerenja i povezanosti s publikom. Pročitaj više