Digitalna higijena može spriječiti mnoge napade

30.12.2021. / 12:18
Autor/ica
Share
image
image

Prema izvještaju o Globalnim rizicima u 2020. godini, digitalni napadi su ocijenjeni veoma visoko i postali su norma u javnom i privatnom prostoru. Nažalost, digitalni napadi su nastavili rasti i kroz 2021. godinu. A očekuje se da će digitalni napadi IoT-a biti udvostručeni do 2025. godine.

Pandemija je definitivno ubrzala ove napade i zahvatila je sve vrste profesija. Digitalni napadi uključuju sve, od krađe ili pronevjere do hakiranja i uništavanja podataka, a tokom pandemije su porasli za čak 600%. Ovi napadi su ostavili ogromne posljedice u svim sferama, a ni novinarstvo nije bilo izolovano.

Procjenjuje se da će digitalni kriminal koštati kompanije širom svijeta 10,5 milijardi dolara godišnje do 2025. godine, u odnosu na 3 milijarde dolara u 2015. godini.

Prema Izvještaju o stanju digitalne sigurnosti Instituta Ponemon, zabilježeni najčešći načini digitalnih napada na srednje i male organizacije su bili:

Srednje:

 • Nedovoljne sigurnosne mjere: 45% kaže da su njihovi procesi neučinkoviti u ublažavanju napada.
 • Učestalost napada: 66% je doživjelo cyber napad u posljednjih 12 mjeseci.
 • Pozadina napada: 69% kaže da cyber napadi postaju sve ciljaniji.

Najčešći tipovi napada na male organizacije:

 • Krađa identiteta/društveni inženjering: 57%
 • Kompromitirani/ukradeni uređaji: 33%
 • Krađa vjerodajnica: 30%

Utjecaj i ozbiljnost digitalnih napada

Digitalni napadi mogu utjecati na organizaciju na mnogo načina, od manjih poremećaja u poslovanju do velikih finansijskih gubitaka. Bez obzira na vrstu digitalnog napada, svaka posljedica ima neki oblik cijene, bilo novčane ili druge.

Posljedice incidenta sa digitalnom sigurnošću mogu utjecati na vaše poslovanje i nakon sedmica, pa i mjeseci kasnije.

Razne su posljedice i utjecaj napada, a oni najčešće bivaju u:

 • Finansijskim gubicima
 • Gubitku produktivnosti
 • Oštećenju ugleda
 • Zakonskim odgovornostima
 • Problemima kontinuiteta poslovanja

Napadi ransomwarea su udvostručeni u 2021. godini. Prema trenutnim podacima, napadi ransomwarea dešavaju se svakih 11 sekundi.

Kako smanjiti rizik od digitalnih napada

Jedino kroz implementaciju digitalnih koraka zaštite možete osigurati smanjenje rizika od ove vrste napada. Postoji niz čimbenika koje možete usvojiti u svom svakodnevnom radu a koje mogu pomoći u vašoj zaštiti. Često pišemo o tome koji su to koraci koje redakcije mogu poduzeti za bolju digitalnu zaštitu.

U nastavku navodimo neke od koraka koji vam mogu pomoći u reduciranju napada:

1. Smanjite prenos podataka

Prenos podataka između poslovnih i ličnih uređaja često je neizbježan zbog sve većeg broja zaposlenika/ca koji rade na daljinu. Čuvanje osjetljivih podataka na ličnim uređajima značajno povećava ranjivost na digitalne napade.

2. Pažljivo preuzimajte datoteke

Preuzimanje datoteka iz neprovjerenih izvora može izložiti vaše sisteme i uređaje sigurnosnim rizicima. Važno je preuzimati datoteke samo iz provjerenih izvora i izbjegavati nepotrebna preuzimanja kako biste smanjili osjetljivost uređaja na zlonamjerni softver.

3. Poboljšajte sigurnost lozinkom

Snaga lozinke prva je linija obrane od raznih napada. Korištenje nizova simbola koji nemaju značenje, redovne promjene šifri i nikada ih ne zapisujete ili dijelite ključan je korak u zaštiti vaših osjetljivih podataka.

4. Ažurirajte softver uređaja

Davatelji softvera naporno rade na tome da svoj softver kontinuirano čine sigurnijim, a redovno instaliranje najnovijih ažuriranja učinit će vaše uređaje manje ranjivim na napade.

5. Nadgledanje curenja podataka

Redovno praćenje vaših podataka i identificiranje postojećih curenja pomoći će ublažiti potencijalne posljedice dugotrajnog curenja podataka. Alati za praćenje kršenja podataka aktivno prate i upozoravaju vas na sumnjive aktivnosti.

6. Razvijte plan odgovora na kršenje

Kršenje podataka može se dogoditi čak i najopreznijim i najdisciplinovanijim organizacijama. Uspostavljanje formalnog plana za upravljanje potencijalnim incidentima kršenja podataka, primarnog plana odgovora na digitalne napade i plana oporavka od njih pomoći će organizacijama bilo koje veličine da odgovore na stvarne napade i obuzdaju njihovu potencijalnu štetu.

Opreza nikad previše

Jasno je da su organizacije pod stalnom prijetnjom digitalnog kriminala i važno je poduzeti korake za odbranu podataka. Nemojte čekati da bude prekasno, već danas poduzmite korake kako biste spriječili buduće povrede podataka i posljedice koje slijede. Digitalnom higijenom osiguravate zaštitu vaših izvora informacija, vašeg medija, ali i vas lično i svega onoga što nosite na vašim pametnim telefonima.

Zanemarivanje internetske privatnosti i digitalne sigurnosti luksuz je i rizik koji novinari/ke ne mogu sebi priuštiti. Zanemarivanje prijeti sigurnosti vašeg života, vjerodostojnosti medija, izvorima i cjelokupnoj karijeri. Uđite u 2022. godinu sa dodatnim mjerama osiguranja vaših digitalnih uređaja.

 

Ocijenite kvalitet članka