Kako kreirati kalendare objava za društvene mreže

15.05.2024. / 07:45
Autor/ica
Share
Social media Calendar
Social media Calendar

Nema sumnje da su društvene mreže postale ključni kanal za komunikaciju s publikom. Iako postoji niz problema sa kojima se mediji suočavaju objavljujući sadržaj na platformama koje nisu izvorno njihove i dalje one predstavljaju važno mjesto za dolazak do publike i plasiranje informacija.

Mediji koji objavljuju veliki broj tekstova dnevno, često nemaju luksuz da biraju tačno vrijeme za svaku objavu na društvenim mrežama. Njihov fokus je na brzini i obuhvatu informacija, a ne nužno na optimizaciji vremena objava. Međutim, čak i takvi mediji mogu primijeniti strateški pristup kada je riječ o određenim temama ili istraživačkim tekstovima. Oni mogu za određene teme na kojima su radili duže vremena, poput dubinskih analiza i istraživanja, planirati objave unaprijed.  Na primjer, ako imaju istraživački članak o važnoj društvenoj temi, mogu ga objaviti u trenutku kada je njegova relevantnost najveća. To može biti na godišnjicu događaja, tokom relevantnih kampanja ili kada je tema aktuelna u javnosti.

Manjimediji ili oni koji se bave specifičnim temama, kao što su kultura, manjine ili umjetnost, mogu imati koristi od strateškog planiranja. Na primjer, ako pišu o kulturnim događajima, mogu unaprijed planirati objave kako bi se poklopile sa datumima tih događaja. Također, mogu pratiti sezonske trendove i prilagoditi svoj kalendar objava.

Iako manji mediji nemaju toliko tekstova kao veći portali, mogu se fokusirati na kvalitet sadržaja. Strateški planirane objave omogućavaju im da se posvete svakom tekstu i da ga pažljivo plasiraju. Ovo može povećati angažovanost publike i izgraditi lojalnost.

U suštini, iako veliki mediji možda nemaju mogućnost da biraju tačno vrijeme za svaku objavu, svi mediji mogu iskoristiti prednosti strateškog planiranja kako bi postigli bolje rezultate na društvenim mrežama

Kreiranje kalendara objava za društvene mreže je važan korak u tom procesu.

Kako kreirati plan ili kalendar objava

U nastavku donosimo savjete na šta obratiti pažnju pri kreiranju kalendara, kao i tokom i nakon objava.

Prije nego kreirate kalendar

Prije nego što uopšte počnete sa kreiranjem kalendara objava, definišite ciljeve. Da li želite povećati broj pratilaca, angažovanost ili nešto treće? Također, razmislite o svojoj ciljnoj grupi. Ko su vaši korisnici/e? Kako se ponašaju na društvenim mrežama? Koje su teme do sad više angažovale vašu publiku?

Proučite najbolje prakse za svaku društvenu mrežu na kojoj ste prisutni. Koje vrste sadržaja najbolje funkcionišu? Kada je najbolje vreme za objavu? Koji su trendovi u vašoj industriji? Istražite prethodnu godinu vaših objava na društvenim mrežama i vidite kada su brojke bile najveće. Koje su teme dominirale i predvodile najveću angažovanost ili doseg publike?

Razmislite o tematskim blokovima za svaki mjesec. Na primjer, možete imati blok posvećen određenoj kampanji, praznicima ili aktuelnim događajima.

Šta raditi tokom kreiranja kalendara

Tokom kreiranja kalendara objava, obratite pažnju da vaš sadržaj na društvenim mrežama bude raznovrsan. Diversifikujte sadržaj. Pored tekstualnih objava, koristite slike, video zapise, infografike i ankete. Ovo će privući različite tipove korisnika/ca. Čak i za isti sadržaj ponudite više formata. Neko voli da čita vizualne kartice, neko voli da to pogleda u videu. Pružite vašoj publici ono što im treba.

Odaberite optimalno vrijeme za objavu. Istraživanja pokazuju da se angažovanost obično povećava tokom određenih dana i sati. Testirajte različita vremena i pratite rezultate kroz analitiku društvenih mreža.

Postoje alati koji vam omogućavaju da unaprijed planirate objave. Iskoristite ih kako biste olakšali proces.

Šta nakon objava

Nakon što ste kreirali kalendar i zadali vaše objave, pratite performanse svake objave. Koje objave su privukle najviše sviđanja, komentara i dijeljenja? Kako se to povezuje sa vašim ciljevima?

Budite aktivni u komunikaciji s pratiteljima/cama. Odgovarajte na komentare i poruke. To će poboljšati vašu reputaciju i izgraditi odnos s publikom. Pazite da ta komunikacija ostaje na nivou teme o kojoj ste izvještavali, da li će to biti nadogradnja informacija koje ste ponudili ili objašnjenje postojećih. Ali nemojte širiti priču o drugim temama.

Zapamtite, kalendari objava nisu statični. Redovno ih ažurirajte na osnovu novih informacija i promjena u okruženju. Ponekad će biti potrebno revidirati zakazane objave i eventualno prerasporediti ih na način da odgovaraju potrebama publike.

Ukratko, kreiranje kalendara objava za društvene mreže zahtjeva pažljivo planiranje, praćenje rezultata i prilagođavanje strategije kako bi se postigli željeni ciljevi.

Koje informacije treba uključiti priprema kalendara za društvene mreže

Priprema kalendara objava za društvene mreže zahtijeva pažljivo razmatranje i prikupljanje relevantnih informacija. Nakon što ste odredili ciljeve i ciljne grupe, vaš kalendar objava treba uključivati:

  • Datum objave
  • Vrijeme objave
  • Naslov i/ili opis (caption) objave
  • Hashtagove i ključne riječi
  • Opremu objave (vizual, video, link i slično)
  • Jasno naznačenu mrežu na kojoj ide objava
  • Ko je zadužen za realizaciju odnosno postavljanje objava (obično Social media manager)
  • Napomenu u slučaju da nešto trebate naglasiti ili objasniti (npr. Da postoje različiti formati vizuala ovisno od mreže na kojoj se objavljuje i slično)

Nadamo se da će vam ove informacije olakšati vaše buduće planiranje objava, naročito za one teme koje ste dugo pripremali i planirate ih predstaviti publici. Ovakav strateški plan može biti odličan i za medijske organizacije koje planiraju raditi medijske kampanje jer će pomno planirani sadržaj biti upotpunjen pomno planiranim planom i kalendarom objava za postizanje maksimalnog učinka i rezultata.

Ocijenite kvalitet članka