Zašto su rubrike u mediju ključni element medijskog biznisa?

17.06.2022. / 10:25
Autor/ica
Share
tablet sa web stranicom vijesti
tablet sa web stranicom vijesti

Rubrike se u novinarstvu koriste za označavanje različitih odjela u mediju, poput politike, putovanja ili sporta. Na sličan su način dijele sadržaji kao što su reklame i recenzije, kolumne, mišljenja.

Rubrike se koriste i za označavanje geografskih područja iz kojih se izvještava.

Njihova svrha jeste diferenciranja tipova sadržaja o kojima se izvještava, ali ima i nekoliko dodatnih elemenata koji su važni za promociju sadržaja. 

Rubrike u mediju pokazuju koji ste tip medija

Sadržaj u medijima je podijeljen u rubrike (kategorije) koje mogu uključivati:

Nijedna od rubrika nije obvezna, ali pokazuju strateški pristup nekog medija pojedinim temama

SEO optimizacije web stranice medija kroz rubrike (kategorije)

Bez preciznih rubrika i sadržaja koji je u njima raspoređen nema SEO optimizacije medija.

Usredotočite se na čistu arhitekturu.

Web stranice medija mogu biti pravi SEO izazov jer su velike (dnevno imaju ogroman broj novih objava) i stalno rastu.

Zato je važno imati dobru strukturu web stranice koju će posjetitelji/ice koristiti kao navigaciju kroz sadržaj i za pretraživanje.

Kategorije sadržaja jesu pomoć čitateljima/icama da pronađu sadržaj koji im treba i da vide vijesti s određene lokacije ili određene teme. I to je važan element na koji morate misliti prilikom kreiranja kategorija sadržaja. Ono što se svaki medij mora zapitati je rade li kategorije za vas?!

Trebate precizne i logične kategorije da čitatelji/ice lako pronađu ono što traže, ali morate znati jesu li baš svi interesi publike vrijedni kreiranja novih kategorija?

Ako postoje kategorije sa samo nekoliko članaka iz SEO perspektive veća je korist ovakvu kategoriju obrisati, a te sadržaje premjestiti u drugu kategoriju. Bolje je imati manju količinu stranica s više sadržaja. Drugi problem kategorije s malo sadržaja je datum osvježavanja. Sadržaj koji se ne osvježava redovito govori da ta tema nije prioritet mediju. 

Rubrike primjer Vijesti.me

Odgovor se sam nameće. Ako vijesti s određenim temama imate samo periodično (kao u ovom primjeru, četiri teksta u svibnju), njihovo mjesto je s ostalim sadržajima. Nema potrebe za posebnom rubrikom.

Kako ovo izgleda iz SEO perspektive?

Na fotografiji ispod je prikaz kategorija i potkategorija medijskog sadržaja. 

Rubrike primjer 2 - Vijesti.me

U ovom mediju “Ombudsman” je kategorija vijesti u kojoj su objavljena četiri članka. “Politika” koja dnevno u news portalima ima desetke vijesti, u ovom je mediju potkategorija, što znači da je u hijerarhiji informacija politika manje važna od teme ombudsman.
Ključni aspekt SEO-a je odlučivanje o tome što bi trebao biti tematski fokus web stranice s vijestima.

Nekada su se web stranice s vijestima mogle rangirati za gotovo svaku temu koju su imale na webu. Autoritet koji su web stranice gradile tijekom godina omogućio im je da se rangiraju pri vrha Googleovih rezultata za mnoge pojmove ako su imali neki sadržaj o tim pojmovima.

Kada je medij imao kvalitetno izvještavanje o političkim vijestima, ta bi kategorija sadržaja dijelila autoritet s ostalim na web stranici. Čak i onima koje nisu imale veliki broj kvalitetnih objava, kao što su vijesti o slavnim osobama.

Ova praksa u potpunosti se promijenila 2018., kada je Google stavio naglasak na autoritet web stranice. Od tada je medij s jakim autoritetom u politici i dalje bio visoko rangiran za političke vijesti, ali ne i za teme u kojima nisu imali sličnu razinu ovlasti. Njihove povremene vijesti o slavnim osobama više se ne rangiraju visoko na Google tražilici.

Prva mjesta za vijesti o slavnim osobama zauzimaju mediji specijalizirani za tu vrstu vijesti.

Kategorije (rubrike) medija u ovoj shemi imaju jako važnu ulogu.

Korisničko iskustvo web stranice

Još jedan važan aspekt strukture web stranice je dubina. 
Drugim riječima, koliko je klikova potrebno da se s početne stranice dođe na bilo koju drugu stranicu na vašoj web-lokaciji? To ne bi trebalo biti više od tri klika, idealno bi bilo da ovaj broj bude što manji.
Što je vijest dalja od početne stranice medija to je njezina pozicija na Googleu lošija. To znači da čitatelji/ice ne mogu doći do tog sadržaja ako im vi ne pošaljete izravan link.
Svaki od ovih, naoko tehničkih detalja, imaju jako veliki utjecaj. Ako čitatelji/ice mogu doći do vijesti samo kada medij intenzivno ulaže u distribuciju sadržaja, to znači da posjećenost medija postoji ako se promet “kupuje.” 

Zašto su rubrike (kategorije) sadržaja mediju važne?

Ako medij ima dobro isplaniranu strukturu web stranice s dobro raspoređenim sadržajem u kategorijama, tada je pozicija medija i sadržaja na Googleu bolja.

Što je bolja pozicija medija i sadržaja na Googleu, to je veći promet na web stranici. Što je promet, pregled stranica, jedinstvenih posjetitelja, ponovnih posjetitelja, pretplatnika, dijeljenja i komentatora veći, skuplji je oglasni prostor u tom mediju.

Što je oglasni prostor skuplji, financiranje i opstanak medija je održiviji. 

Tako jednostavno.

A priču smo počeli o starim dobrim rubrikama u novinama.
 

Ocijenite kvalitet članka