O nama

06.11.2018. / 07:35
Share
Impresssum image
Impressum
Impresssum image

Balkansmedia.org je aktivnost USAID-ovog Balkans Media Assistance Program to Foster Organizational Readiness while Advancing Resilient Development (BMAP FORWARD) koji je petogodišnji USAID-ov program koji podržava nezavisnost medija i slobodu izražavanja u BiH, Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji jačanjem održivosti medija, podizanjem kvaliteta medijskog sadržaja, izgradnjom kompetencija novinara, pružanjem pravne podrške medijima i novinarima, kao i aktivnim uključivanjem građana i građanki u medijski prostor, uz snažnu promociju nezavisnih medijskih glasova u svim navedenim državama.

Direktor projekta: Davor Glavaš

Urednik Balkansmedia.org: Feđa Kulenović

Novinarka/producentica: Lejla Huremović

AUTORI/CE:

 

PREVODIOCI:

ALBANSKI JEZIK

Qerim Ondozi

MAKEDONSKI JEZIK

Vlatko Muskarski