Naše heroine: Vildana Selimbegović

11.03.2022. / 08:15

Balkansmedia.org će tokom mjeseca marta predstaviti i proslaviti tek nekoliko od miliona žena u medijima koje svakodnevno ruše barijere i utiru put mlađim generacijama novinarki i medijskih radnica. U saradnji sa ilustratoricom Lejlom Ahmedspahić, jednom od ilustratorica koja je radila i na projektu #ŽeneBiH, moći ćete vidjeti 6 izuzetnih ilustracija za 6 nevjerovatnih medijskih radnica na Balkanu kako bismo vas upoznali sa ženama u medijima i van okvira vaših država i kako bismo dali nadu mlađim generacijama medijskih radnica da nisu same, da imaju podršku i da imaju temelje od kojih mogu krenuti.

Prvu koju predstavljamo je Vildana Selimbegović.

Vildana (Fuad) Selimbegović, rođena u Travniku 1963, završila Gimnaziju u Travniku a u Sarajevu Fakultet političkih nauka (Žurnalistika).

Od 1988. do 1994. radila u Večernjim novinama (Sarajevo), od 1994. do 2008. u magazinu Dani gdje je bila urednica, pomoćnica glavnog i odgovornog urednika, zamjenica gl. i odg. urednika, izvršna urednica, zamjenica direktora a u dva navrata i glavna i odgovorna urednica (2000. - 2003. i 2005. - 2008).

Za svoj profesionalan rad i angažman u dva navrata proglašavana novinarkom godine u izboru Žene 21 (1997. i 2001.), a 1998. godine od strane Evropske unije i Vlade SAD-a nagrađena priznanjem za doprinos razvoju demokracije i poštivanja ljudskih prava.

Od oktobra 2008. glavna i odgovorna urednica Oslobođenja. Godine 2015. nagrađena u SAD-u priznanjem SAIS-a za istraživačko novinarstvo, 2017. od italijanske udruge Giavere primila nagradu za doprinos poštivanju ljudskih prava, a iste godine proglašena i novinarkom godine u BiH.

vildana selimbegovic oslobodjenje
Ilustracija Lejla Ahmedspahić
Ocijenite kvalitet članka