Kako kreirati Newsletter u besplatnom Microsoftovom online alatu Swayu

24.01.2023. / 08:29

Korištenje newslettera u novinarstvu postalo je popularno u zadnjih nekoliko godina. Mnoge medijske organizacije koriste newslettere kao način da dođu do svoje publike i da pretplatnicima/ama isporuče personalizovani i odabrani sadržaj samo za njih. Vjerovatno će se trend korištenja newslettera u novinarstvu nastaviti i kroz 2023. godinu.

Newsletteri omogućavaju svim organizacijama da uspostave direktan, trajni odnos sa svojom publikom, što može pomoći u povećanju angažmana i lojalnosti.

Osim toga, newsletteri mogu pomoći medijskim organizacijama da se usredotoče na teme i publiku koja nije fokusirana na određenu nišu, što može biti posebno korisno za manje medije koji možda nemaju resurse za široku pokrivenost tema, ali imaju sadržaj koji je interesanta specifičnoj čitalačkoj grupi.

Vizualno privlačan newsleter može biti koristan za medije na nekoliko načina:

  1. Povećava angažman: Uz vizualno privlačne elemente, newsletter će vjerovatnije privući pažnju publike i zadržati njihov interes. To može dovesti do povećanog angažmana i veće vjerovatnosti da će publika otvoriti i pročitati newsletter.
  2. Brendiranje: Medijskoj organizaciji može pomoći u uspostavljanju snažnog identiteta brenda. Korištenjem dosljednih elemenata dizajna, kao što su boje, fontovi i slike, mediji mogu stvoriti prepoznatljiv i nezaboravan brend.
  3. Stvaranje publike: Pomaže vam da izgradite publiku i uspostavite direktan odnos sa čitateljima/cama. Pružanjem personalizovanog i odabranog sadržaja, newsletter može povećati lojalnost i zadržavanje među pretplatnicima/ama.
  4. Monetizacija: Ovakav način komunikacije sa publikom može se koristiti kao put da medijske organizacije unovče svoj sadržaj.
  5. Umrežavanje: Newsletteri pomažu novinaru/kama da dopru do drugih organizacija, kompanija, grupa. Dijeleći svoj rad putem newslettera, mediji mogu povećati svoju vidljivost i mogućnosti umrežavanja.
  6. Jednostavan za korištenje: Sa newsletterom je olakšana konzumacija sadržaja, kroz jasno određenu ponudu članaka koji su obogaćeni slikom, videozapisom ili infografikom.

Kreiranje newslettera sa Microsoft Sway alatom

Microsoft Sway je digitalni alat za pripovijedanje koji se može koristiti i za izradu vizualno privlačnih newslettera.

Da biste krenuli izrađivati newsletter, trebate prvo otvoriti Microsoft Sway i prijaviti se.

Nakon što ste ušli unutar alata, na početnom zaslonu ćete vidjeti različite opcije kako da započnete kreiranje vašeg newslettera.

sway

Kada ste odabrali način na koji ćete kreirati vaš newsletter, bilo da ste izabrali da to činite ispočetka ili putem nekog od predložaka, možete korisiti opcije oblikovanja vašeg newslettera da ga personalizujete.

Dostupne su vam opcije oblikovanja za prilagodbu izgleda vašeg sadržaja, kao što je promjena fonta, boje ili izgleda.

Newsletteru možete dodati zaglavlje i podnožje sa logotipom medijske organizacije.

Cijeli proces možete konstantno provjeravati klikom na dugme „Pregled“ („Preview“).

U nastavku pogledajte kako izgleda sučelje u kom ćete prilagođavati tekst, video, foto, i ostale elemente vašeg newslettera.

Nakon što završite, možete objaviti svoj newsletter klikom na dugme "Share". Newsletter možete podijeliti slanjem poveznice određenim osobama ili ugradnjom na web stranicu putem embed koda.

Za potrebe teksta smo kreirali dvije vrste newslettera, koje vam mogu poslužiti kao inspiracija. Unutar ovog članka smo ih umetnuli putem koda koji ćete prilikom izrade newslettera pronaći klikom na „Share“ opciju.

sa

 

Korištenje newslettera u novinarstvu moglo bi biti dobar način da doprete do publike na personalizovan i kuriran način. Iako vizualno privlačan newslettter može biti koristan, to nije jedini način da doprete do publike. Važno je procijeniti različite opcije koje su vam dostupne i odabrati onu koja najbolje odgovara vašim potrebama i publici.

Ocijenite kvalitet članka