OPEN CALL FOR PROPOSALS AND IDEAS - 2nd MEDIA INNOVATION LAB

Најновиот

Многу локални медиуми на Балканот не се создадени за да работат на развојот на заедницата. Тие се создадени како алатка за генерирање на приходи од рекламите.
08.12.2023

Практични водичи и корисни совети