Најновиот

Законот за вештачка интелигенција (Artificial Inteligence Act) вклучува сузбивање на дезинформациите и осигурување на тоа дека луѓето на крајот ја имаат контролата.
07.06.2024