Марина Костова: Повеќето новинари/ки работат во прекаријатот, не им се заштитени работните права, а приходите се мали и несигурни: Предложете нова тема