ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ВОЕНИТЕ КОНФЛИКТИ И ЗА БЕГАЛЦИТЕ БЕЗ ПОДДРШКА НА ГОЛЕМА РЕДАКЦИЈА: Искуство од полско-украинската граница: Предложете нова тема