Корисни совети и алатки

Авторитетот, довербата и видливоста на локалниот пазар се причините поради кои CNN Бразил вклучи SEO во неговата маркетинг стратегија. Прочитајте повеќе
Стратешки планираните објави им овозможуваат да му се посветат на секој текст и внимателно да го пласираат. Прочитајте повеќе
​​​​​​​Враќањето одвреме-навреме на основите на професијата, за новинарството е добро како и за другите индустрии. Прочитајте повеќе
Меѓутоа, покрај предизвиците кои се поврзани со климатските промени, медиумите ширум светот се соочуваат со сериозни проблеми при обавувањето на нивната работа. Прочитајте повеќе
Lokalno novinarstvo, posebno pred izbore, je slikanje kilometara asfaltiranih puteva, koncerti i javna okupljanja slikana dronom, uvažene posjete zvaničnika. Прочитајте повеќе
Јавното споделување на политичките ставови, мислењата, реакциите и на други предизборни пораки кои се појавуваат во спонзорираните реклами на социјалните мрежи за време на предизборните кампањи нудат богат извор на податоци за новинарите/ките. Прочитајте повеќе
Промената на намената на содржината може да помогне во зголемувањето на ангажманот на постоечката публика и во достигнување на нова. Прочитајте повеќе
Nadamo se da će vam ove informacije i članci koje smo pripremili sa vas biti korisni tokom ove svjetske izborne godine. Прочитајте повеќе
Tреба да се има во предвид дека зад приказната стојат луѓе, нивните семејства и животи, кои по разговорот со новинарите/ките се враќаат во нивните заедници и треба да ги продолжат нивните животи. Прочитајте повеќе
Ви го претставуваме продолжението на прегледот на важниот Прирачник за известување за изборите кој го креираше Mediacentar Sarajevo, со цел да им даде поддршка на медиумите при известувањето за оваа важна општествено-политичка тема. Прочитајте повеќе
Медиумите не само што ја обликуваат перцепцијата на гласачите за изборите, туку и влијаат на начинот на кој изборите го обликуваат општеството. Затоа нивната улога во изборниот процес е од клучно значење. Прочитајте повеќе
Ovaj vodič također služi kao samoprocjena i poboljšanje spremnosti novinara/ki na digitalnu sigurnost. Прочитајте повеќе
Би било неправедно да се каже дека сите овие промени се за добро. Уште понеправедно е да се каже дека за тие промени е крив некој друг, освен медумите. Прочитајте повеќе
За стратешкото насочување да биде што е можно појасно, како за самиот медиум и медиумските професионалци/ки, така и за целните групи, потребно е да се дефинира општата стратегија на организацијата, како и стратегиите за комуникација и застапување. Прочитајте повеќе
Директниот сообраќај е долгогодишно инвестирање во градењето на доверба и поврзаност со публиката. Прочитајте повеќе