Како брендирањето на медиумот влијае на рекламирањето и на успешноста на рекламите во медиумот

23.09.2022. / 08:32
Автор/ка
branding
branding

Не го сакаме тој портал, но ударните вести прво таму ги проверуваме.

Затоа што секогаш се први.

Дали ви е познато ова?

Кога медиумот ќе се позиционира како најбрз, луѓето така и го доживуваат, дури и ако не го сакаат тој медиум.

Зошто брендирањето на медиумите стана дел од бизнис моделот?

Во последните две децении се случи голема промена во начинот на кој луѓето ги пронаоѓаат вестите.

Во 20-иот век луѓето доаѓале до вестите преку директен контакт со медиумите. Тие купувале весници, барале точно определен ТВ канал или во пребарувачот го пишувале доменот на веб-страницата за да дојдат до вестите.

Во 21-иот век луѓето доаѓаат до вестите преку она што можеме да го наречеме "дистрибуирано" откривање. Вестите денес ги пронаоѓаме со помош на пребарувачите и на социјалните медиуми.

Истражувањата покажаа дека само 32% од испитаниците го користи "одењето директно на веб-страницата или на апликацијата", мнозинството ги користи дистрибуираните форми на откривање, преку пребарувачите 25% и преку социјалните медиуми 23%.

Овде доаѓа до израз медиумскиот бренд. Фонтовите, начинот на презентирање на вестите, фотографиите и стилот на пишување на насловите го прават (меѓу другото) брендот на еден медиум. Колку е поконзистентна употребата на елементите на брендот, толку е медиумот попрепознатлив.

Читателите/ките најчесто врз основа на медиумските брендови одлучуваат кои вести ќе ги консумираат. Квалитетот на содржината е важен, но важно е и прашањето дали веста доаѓа од познат бренд. Истражувањата покажуваат дека знаците на брендираните медиуми им помагаат на луѓето да се снајдат меѓу информациите.

Колку се важни знаците на брендот потврдува и најголемиот проект за редизајнирање на финските медиуми во историјата. Знаците на брендот како што се фонтовите, користењето на белиот простор и контрастите на страниците создадоа (според зборовите на дизајнерката) типичен нордиски дизајн. Сето ова заедно го засилува визуелниот storytelling на медиумите, што беше и целта на редизајнот.

Истражувањата покажуваат дека 60% од сите читатели/ки попрво ќе му останат лојални на еден медиум отколку да им веруваат на различни извори на вести. Ако треба на едноставен начин да објасните зошто брендирањето треба да биде составен дел од бизнис моделот на медиумот, тогаш тоа е: да ве избере публиката од една прецизно дефинирана причина и да ви биде лојална поради таа причина.

Како брендирањето на медиумите влијае на рекламирањето?

Краткорочните цели и штетат на долгорочната профитабилност.

Медиумската индустрија е најдобар показател за тоа. За да се диверзификува изворот на приходите, медиумите се одлучуваат за различни онлајн реклами. Оваа одлука не е лоша, но лош е начинот на кој функционира тоа, каде што висината на приходите зависи од бројот на посетите. За да се обезбеди поголема посетеност на порталот, не е случајно да се прибегнува кон сензационализам, clickbait наслови, upworthy наслови. Посетите навистина постојат, кликовите не лажат, но квалитетот на таквата публика не е она што го сакаат огласувачите.

Лошиот квалитет на содржината оди во пар со лажниот сообраќај на вебот, што ја намалува довербата на огласувачите и оправданоста на соработката со медиумот.

Има сѐ повеќе докази дека ефикасноста на рекламите опаѓа.

Многу огласувачи денес се свесни дека медиумските брендови континуирано ја зголемуваат публиката и го подобруваат развојот на долгорочни и краткорочни деловни резултати.

Британското тело за информативни медиуми Newsworks Insights, се здружи со истражувачката компанија Future Thinking за да ја проценат реакцијата на 2946 луѓе на 14 мултимедијални кампањи на различни брендови.

Ова истражување открило дека просечната свест за кампањата на огласувачот е 46%, но овој  број се зголемил на 54% меѓу читателите на медиумските брендови.

"Читателите/ките на медиумските брендови се многу свесни за рекламирањето, што е составен дел од корисничкото искуство на тој медиум. Голема е веројатноста дека тие можат да ги издвојат клучните пораки на кампањата", изјави за WARC директорката на Newsworks Insights Denise Turner.

После ова истражување, посебно се истакнати три работи кои медиумските брендови ги прават особено добро:

  1. Помагаат во создавањето на приказната за брендот со зголемување на знаењето за брендот. Знаењето беше за 18% поголемо поради медиумскиот бренд.
  2. Помагаат во зголемувањето на продажбата со зголемување на намерата за купување. Намерата за купување беше поголема за 23% поради објавувањето на огласот во медиумскиот бренд што го избра публиката.
  3. Ја одржуваат лојалноста на купувачите и влијаат на купувањето на другите преку усно споделување и промовирање на брендот. Усното споделување се зголеми за 29%, а промовирањето за 23% повторно поради медиумскиот бренд.

Зошто медиумскиот бренд има толку силно влијание врз успешноста на рекламите?

Луѓето се чувствуваат посигурни во нивните избори.

Резултатите на истражувањето на Future Thinking покажуваат дека медиумските брендови создаваат пораст на оние елементи на имиџот кои градат долгорочна приврзаност кон некој бренд или производ:

  • репутацијата на брендот (+17%),
  • довербата (+21),
  • личната релевантност (+23)
  • позитивниот buzz (+25)
  • да се биде дел од секојдневието (+31).

Добро познатите медиуми кои се дел од секојдневието на читателот/ката влијаат на промената на однесувањето во две клучни точки:

  • Поттикнуваат на размислување за купување во фазата на подготовка (кога луѓето во моментот не купуваат, но планираат да го направат тоа)
  • Создавање на лојалност во фазата на одржување (кога луѓето во моментот купуваат и имаат намера да го прават тоа и понатаму)

Ако читателите/ките со години следат определен медиум и со години добиваат релевантни и навремени информации кои се покажале како вистинска и добра основа за создавање на мислења и на ставови, зошто сега да се сомневаат во рекламите кои се составен дел од тој медиум?!

Ако новинарите/ките и уредниците/чките секогаш правеле добри проценки, сигурно истото важи и за рекламите. Публиката тоа и го потврди во истражувањето.

Ако медиумите инвестираат во развојот на нивниот бренд, од инвестицијата не профитира само медиумот. Профитира и публиката затоа што има сигурен извор на информации, а профитираат и огласувачите затоа што имаат сигурен партнер кој им помага да ја пренесат пораката до купувачите до кои огласувачите не можат да дојдат.

На крајот, од развојот на медиумскиот бренд профитира и општеството затоа што доверливите медиуми кои создаваат квалитетни приказни и информации влијаат на развојот на здравите општествени односи.

Сите профитираат, а инвестираат само медиумите.

Оценете го квалитетот на статијата