Përmbajtja më e re

Ekspertët e sivjetëm të MIL-it i kemi pyetur se ç'është inovacioni për ta dhe si e shohin ata një koncept të tillë të punës dhe zhvillimit të ideve.
21.02.2024