Përmbajtja më e re

Do të ishte e pandershme të thuhej se të gjitha këto ndryshime ishin për mirë. Edhe më e pandershme është të thuhet se për këto ndryshime fajtor është tjetërkush, dhe jo mediat.
12.04.2024