Paraqituni për programin e shkëmbimit për religjion në shoqëri

22.03.2021. / 10:25

Programi Global Exchange on Religion in Society (GERIS) ka publikuar një thirrje për gazetarë që merren me diversitet, përfshirje dhe religjion të bëhen anëtarë të rrjetit të tyre për të marrë pjesë në shkëmbime jo vetëm virtuale por edhe fizike me gazetarë nga Belgjika, Bosnja dhe Hercegovina, Indonezia, Maroku, Afrika e Jugut dhe Shtetet e Bashkuara. Ndërsa ftesa u drejtohet fillimisht gazetarëve nga vendet e mësipërme, kolegët nga vendet e tjera gjithashtu inkurajohen të aplikojnë dhe të marrin pjesë në këtë projekt. Më shumë rreth projektit (në anglisht) mund të gjendet në faqen Media Diversity Institute.

Vlerësoni cilësinë e artikullit