Këshilla dhe paisje të dobishme

A ka shpresë se dikush mund të bëhet ndërmarrës në gazetari dhe të krijojë biznes të qëndrueshëm? Pročitaj više
Ky artikull është marrë nga faqja e GIJN-së në gjuhën angleze. Këtu po e përcjellim në tërësi.  Pročitaj više
Rekomandimet për mediat për mbulimin e paradave të krenarisë dhe raportimin e përgjithshëm mund të lehtësojnë shumë të kuptuarit e temave të lidhen me jetën e personave LGBTIQ+. Pročitaj više
Giuliana Viglione, gazetare shkencore për portalin The Open Notebook ka intervistuar disa gazetarë që janë larguar nga profesioni viteve të fundit, për arsye të ndryshme. Pročitaj više
Raportimi nga zonat e luftës nuk ka qenë kurrë i lehtë. Pročitaj više
Në artikullin "Gazetaria etike: Si të raportoni dhe shkruani për etikën e biznesit në një mënyrë që është etike dhe objektive" përmenden disa elementë që ndikojnë në vërtetësinë e informatave kur shkruani për biznesin. Pročitaj više
Sitemapi për webfaqe mund të konsiderohet si pjesa teknike e punës. Por themeli i një sitemapi të mirë është njohja e politikës redaktoriale të mediumit, njohja e kategorive të përmbajtjes (rubrikave), dhe plani i monetizimit. Pročitaj više
Sipas mendimit të shumë ekspertëve, çdo gazetar duhet të ketë njohuri nga gazetaria e biznesit. Pročitaj više
Qëndrueshmëria e mediave pasqyrohet kryesisht përmes aftësisë për të tërhequr audienca të reja, për t'i ruajtur ato dhe për të gjeneruar kësisoji të ardhura. Pročitaj više
Ligji për Inteligjencën Artificiale (Artificial Inteligence Act) përfshin luftën kundër dezinformatave dhe sigurimin që njerëzit në fund të kenë kontroll. Pročitaj više
A është audienca në Ballkan gati të paguajë abonim? Përgjigja më e zakonshme për këtë pyetje është shumë e shkurtër - nuk është. Por a është kjo vërtet përgjigjja e saktë? Pročitaj više
Ggazetaria e re qytetare sot zgjedh tema për të cilat qytetarët kanë nevojë, dhe me ndihmën e teknologjisë, ata bashkëpunojnë me mediat. Pročitaj više
Autoriteti, besimi dhe dukshmëria në tregun lokal janë arsyet pse CNN Brasili përfshiu SEO-në në strategjinë e saj të marketingut. Pročitaj više
Për shembull, nëse shkruajnë për ngjarje kulturore, mund t’i planifikojnë paraprakisht postimet që ato të përkojnë me datat e atyre ngjarjeve. Pročitaj više
Kthimi i kohëpaskohshëm te themelet e profesionit për gazetarinë është po aq mirë sa është edhe për industritë e tjera. Pročitaj više