Këshilla dhe paisje të dobishme

Do të ishte e pandershme të thuhej se të gjitha këto ndryshime ishin për mirë. Edhe më e pandershme është të thuhet se për këto ndryshime fajtor është tjetërkush, dhe jo mediat. Pročitaj više
Për ta qartësuar sa më shumë drejtimin strategjik, si për vetë mediat ashtu edhe për profesionistët medialë, si dhe për grupet e synuara, do të ishte e nevojshme të përcaktohej strategjia e përgjithshme e organizatës, si dhe strategjitë e komunikimit dhe avokimit. Pročitaj više
Trafiku i drejtpërdrejtë është investim afatgjatë në ndërtimin e besimit dhe lidhjes me audiencën. Pročitaj više
Situata me gratë në pozita udhëheqëse në media është ende prapa pritshmërive. Megjithëse po rritet ndërgjegjësimi për nevojën për më shumë gra në pozita vendimmarrëse, numri i grave në pozita të larta në media mbetet relativisht i ulët. Pročitaj više
Në vitet e fundit, ndërsa shkrimi për web është bërë shkathtësi e vlefshme dhe e shumëkërkuar, shpesh thuhet se lexuesit nuk e lexojnë përmbajtjen nga ekrani. E skenojnë atë. Pročitaj više
Kohët e fundit, gazetarët dhe organizatat mediale janë përballur me sfidën e shtrirjes dhe angazhimit të zvogëluar të postimeve të tyre në rrjetet sociale për arsye të panjohura për ta. Pročitaj više
Futja e inteligjencës artificiale (AI) në krijimin e video dhe audio materialeve të rreme hap dimensione të reja të manipulimit me informata. Pročitaj više
Sigurimi i financimit të qëndrueshëm vetëm nga lajmet e përditshme është punë e lodhshme dhe shumë e pasigurtë sepse është e vështirë të arrihet stabiliteti me vetëm një burim financimi. Pročitaj više
Përkundër progresit të bërë në vitet e fundit, gratë vazhdojnë të përballen me pengesa drejt trajtimit të barabartë në shumë redaksi dhe organizata mediale. Pročitaj više
Deri pak vite më parë, gazetarët kontrollonin nëse informata ishte e saktë, nëse ishte objektive. Sot ata duhet të kontrollojnë nëse burimi i informatës është i rremë. Pročitaj više
Sot, me projektin me kod të hapur DigitalDefense.io, keni mundësinë të kryeni me lehtësi një vetëvlerësim, të shihni se ku qëndroni aktualisht në fushën e mbrojtjes digjitale dhe si ta përmirësoni atë. Pročitaj više
Përqindja e grave në pozita udhëheqëse redaktoriale ndryshon ndjeshëm nga tregu në treg, nga 7% në Brazil në 50% në SHBA. Pročitaj više
Ani pse nuk ka pothuajse asnjë profesion në të cilin stresi nuk është i pranishëm, shoqëria në të cilën jetojmë ende i kushton shumë pak vëmendje ruajtjes së shëndetit mendor. Pročitaj više
Një numër i madh i pixhama portaleve, webfaqeve të krijuara plotësisht nga inteligjenca artificiale, lajmet e rreme dhe deep fake kanë krijuar nevojën për të ndërtuar autoritet dhe besim. Pročitaj više
Gazetarët që raportojnë nga zonat e luftës përballen me një numër sfidash në terren, duke përfshirë rreziqet lidhur me sigurinë personale dhe përmbushjen e nevojave të tyre themelore fizike, si dhe ato që lidhen me punën në një mjedis shumë kompleks. Pročitaj više