cybersecurity

Shqetësimet për shkak të shtimit të kërcënimeve ndaj gazetarëve/eve gjatë vitit 2020

24.12.2020. / 11:38

Gazetaria shpesh është një nga profesionet më komplekse e cila me vete bart shumë stres për shkak të presioneve të llojllojshme. Gazetarët/et i ekspozohen rrezikut të vazhdueshëm nga kërcënimet dhe për këtë arsye ndihen të cënuar gjatë kryerjes së punës së tyre.

Subscribe to cybersecurity