Monetizimi i përmbajtjes online – fitimi i vogël apo burimi i vërtetë i financimit?

29.03.2019. / 14:07
Share
Jan Pallo, Petit Press
Jan Pallo, Petit Press
Jan Pallo, Petit Press

Nënkryetari i Petit Press, Jan Pallo nga Sllovakia flet për të hyrat digjitale dhe për arsyet përsa pagesa digjitale është thelbësore për SME-në. SME është njëri prej portaleve më të mëdha, më të fortë dhe më me ndikim në Sllovaki. Me të ashtuquajturin sistem Paywall të cilin e kanë vendosur para disa vitesh, dhe i cili është shumë i lehtë për t’u vendosur e për t’u mirëmbajtur, suksesi është i garantuar. Z. Pallo shpjegon se si të organizohet parapagimi për leximin e artikujve në portal, si dhe ku të mbyllet artikulli, kur të ofrohen zbritjet dhe kështu me radhë. Këtu shjetllohen me hollësi opsionet e mbylljes së artikujve por gjitashtu edhe organizimi i portalit me artikuj të cilët nuk duhet mbyllur, por duhen lënë të hapura për lexim pa pagesë. Është interesante ligjërata mbi përvojën personale me të gjitha detajet e kategorive, gjegjësisht mënyrat se si më së thjeshti të tërhiqen shfrytëzuesit për parapagim dhe kështu të vihet deri te qëllimi përfundimtar, gjegjësisht deri te burimi cilësor i të hyrave për një portal.

Vlerësoni cilësinë e artikullit
Prijavi se
Vrijeme održavanja