Të dhënat zgjedhore dhe data gazetaria

21.03.2020. / 16:32
Share
IZBORNI PODACI / ИЗБОРНИ ПОДАТОЦИ / TË DHËNAT ZGJEDHORE
IZBORNI PODACI / ИЗБОРНИ ПОДАТОЦИ / TË DHËNAT ZGJEDHORE
IZBORNI PODACI / ИЗБОРНИ ПОДАТОЦИ / TË DHËNAT ZGJEDHORE

Sivjet në Ballkan në të ardhmen e afërt do të organizohen disa palë zgjedhjesh ku qytetarët e shteteve të rajonit do të mund t'i zgjedhin përfaqësuesit e tyre në nivelin qendror e lokal. Në këtë proces, gazetarëve më së shumti u duhen të dhënat e sakta dhe precize rreth rezultateve të cilat nganjëherë nuk është edhe aq lehtë të sigurohen. Se sa e vështirë është kjo dhe si t'i shmangemi me sukses këtyre kufizimeve dhe t'i shfrytëzojmë të dhënat që na ofrohen do të flasë Imer Muhović në webinarin i cili do të mbahet më 25.03.2020 duke filluar nga ora 18:00.

Temat të cilat do të trajtohen janë:

  • Disponueshmëria e të dhënave zgjedhore sipas vendit
  • Ku t'i gjeni të dhënat? • Hyrje në API
  • Procesi i mbledhjes së të dhënave
  • Transformimi i të dhënave
  • Vizualizimi i të dhënave

Nëse dëshironi të jeni pjesë e kësaj bisede, të parashtroni pyetje dhe të mësoni diçka të re, na jepni adresën tuaj në këtë formular për t'ju kontaktuar për udhëzime të mëtejme.

FILES:

Macedonian Electoral Commissions API, written during a webinar

Vlerësoni cilësinë e artikullit