Video: U mbajt webinari i dytë për sigurinë digjitale dhe sulmet ndaj gazetarëve

21.11.2020. / 11:23
Share
Video: U mbajt webinari i dytë për sigurinë digjitale dhe sulmet ndaj gazetarëve
Video: U mbajt webinari i dytë për sigurinë digjitale dhe sulmet ndaj gazetarëve
Video: U mbajt webinari i dytë për sigurinë digjitale dhe sulmet ndaj gazetarëve

Marija Herceg, eksperte e IT-së pranë USAID BMAP, të enjten më 19.10 mbajti webinarin e dytë për sigurinë digjitale të gazetarëve. Për katërdhjetë minuta, ajo foli në detaje për format e ndryshme të sulmeve digjitale, nga ransomware, phishing e deri te metodat më komplekse të sulmeve.

Siguria digjitale e redaksive të mediave por edhe e gazetarëve është qenësore. Pandemia e koronavirusit gjithsesi e shfrytëzuan kriminelët e ndryshëm kibernetikë, ndërsa redaksitë e mediave nuk bënin përjashtim. Prandaj, rëndësia e mbrojtjes digjitale dhe njohjes së mënyrave të ndryshme të sulmeve në sferën online është tejet e madhe. Vetëdija për ekzistencën e rrezikut dhe njohja e mënyrave të mbrojtjes nënkuptojnë gazetari më të sigurtë dhe më të mbrojtur.

Marija shtjelloi edhe metodologjinë SAFETAG, si një metodë të shkëlqyer dhe gjithëpërfshirëse të masave që duhen ndërmarrë që redaksitë të mbrohen më mirë.

Dëgjoni krejt seminarin:

Vlerësoni cilësinë e artikullit